Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 2013

Διαλογή στην πηγή, μεγιστοποίηση της ανακύκλωσης.ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ•Δεν αποτελεί λύση η επεξεργασία σύμμεικτων απορριμμάτων

•Διαλογή στην πηγή για μέγιστη ανακύκλωση

Σχετικά με τους διαγωνισμούς για την κατασκευή 4 εργοστασίων επεξεργασίας απορριμμάτων μέσω Συμπράξεων Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) που υλοποιεί ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής, ο Τομέας Πράσινων Πολιτικών και Οικολογίας της ΔΗΜΑΡ δηλώνει τα εξής:


1.Η επίλυση του προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων του λεκανοπεδίου δεν μπορεί να επιτευχθεί με την προωθούμενη επεξεργασία σύμμεικτων απορριμμάτων, η οποία είναι αντίθετη με την ευρωπαϊκή πολιτική αλλά και με την ευρωπαϊκή και ελληνική σχετική νομοθεσία.

2.Μόνη λύση για την διαχείριση των απορριμμάτων, τόσο της Αττικής όσο και της υπόλοιπης Ελλάδας είναι η εντονότερη πολιτική και κοινωνική υποστήριξη της πρόληψης, της επαναχρησιμοποίησης, της διαλογής των απορριμμάτων στην πηγή, ώστε να γίνει πράξη η μέγιστη ανακύκλωση. Χρειάζεται βελτίωση της διαλογής των βασικών υλικών-στόχων, άμεση δρομολόγηση της διαλογής του οργανικού κλάσματος και της ανακύκλωσής του, όπως προβλέπεται και από την πρόσφατη νομοθεσία. Η έμπρακτη υλοποίηση των στόχων των ευρωπαϊκών Οδηγιών και της ελληνικής νομοθεσίας θα συμβάλει στην υπέρβαση του παρωχημένου μοντέλου της ταφής του συνόλου των στερεών αποβλήτων.

3.Η προώθηση της διαλογής στην πηγή και της επαναχρησιμοποίησης / ανακύκλωσης των αξιοποιήσιμων υλικών θα μειώσει δραματικά τον όγκο των απορριμμάτων που θα απομείνουν προς επεξεργασία / διάθεση. Η ταυτόχρονη προκήρυξη κατασκευής 4 (!) εργοστασίων αυτού του μεγέθους στην Αττική ακυρώνει στην πράξη την ευρωπαϊκή και εθνική πολιτική για την αειφορική διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων. Απειλεί είτε την ίδια την συνέχεια των Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης είτε την Αττική με νέα «κουφάρια» αδρανών εργοστασίων.

4.Η παλαιά, δοκιμασμένη και αποτυχημένη μέθοδος της «μελέτης-κατασκευής» από τον εργολάβο επανέρχεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού, που κάνει λόγο για «όλες τις δόκιμες τεχνολογίες επεξεργασίας στερεών αποβλήτων». Η συντεταγμένη πολιτεία και κυρίως οι αυτοδιοικητικές αρχές οφείλουν να επιλέξουν την βέλτιστη τεχνολογία επεξεργασίας, μετά από ανοιχτή, διαφανή διαβούλευση τόσο με την κοινωνία, όσο και με την επιστημονική κοινότητα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχολιάστε την ανάρτηση. Τα σχόλια δημοσιεύονται χωρίς προληπτικό έλεγχο. Η τήρηση των αυτονόητων κανόνων επαφίεται στον... "πατριωτισμό" των αναγνωστών μας.